speedoboat uvodspeedoboat uvodspeedoboat uvodspeedoboat uvod

Reklamační řád

1. Domníváte se, že zakoupené zboží je vadné?

Postupujte dle reklamačního řádu.POZOR DŮLEŽITÉ !!!

Jakmile Vám zásilková služba nebo česká pošta přiveze balík, je NUTNÉ zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale musíte s řidičem sepsat protokol a poškození balíku. Řidič zásilkové služby je povinen tento protokol sepsat. Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte zásilkovou službu nebo naši firmu, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.


2. Chcete vrátit zboží zakoupené přes internet ve 14-ti denní lhůtě?

Lze tak učinit při splnění následujících podmínek:


Při splnění uvedených podmínek budou nejpozději do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím, zaslány peníze na Vámi uvedený účet.